Uporządkuj chronologicznie okresy historyczne wpisując odpowiednio kolejne cyfry
Podboje Aleksandra Wielkiego.9.. Starożytność 3.. Uporządkuj podane epoki historyczne w kolejności chronologicznej (od najdawniejszej do najnowszej), wpisując obok ich nazw odpowiednio cyfry od 1 do 4.Władcy Polski - lista obejmuje książąt i królów Polski.Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie, którzy rządzili od powstania państwa polskiego (około 900) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291-1306).. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. C. Wstąpienie na tron węgierski pierwszego króla z rodu Jagiellonów.6.. Górne piętro, oznaczone czerwoną cyfrą „2" składa się z poziomo leżących warstw osadów jeziornych (iły) i lodowcowych (glina zwałowa).. Po śmierci ojca i krótkim okresie współrządów starszy brat został wypędzony z kraju.. - powiększenie Królestwa Sardynii zwane również Piemontem nastąpiło po wojnie tego państwa (prowadzonej u boku Francji).. Polifonia, rozkwit muzyki świeckiej.. Wojna peloponeskaMamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. Osady nie zostały zaburzone przez ruchy tektoniczne.. (8) /1331 r. c) Rezygnacja z rządów w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu na rzecz Wacława II.. (0-5) Przyporządkuj cywilizacjom nazwę typu pisma.. Dolne piętro, oznaczone czerwoną cyfrą „1" składa się z naprzemianległych warstwUporządkuj chronologicznie panowanie królów elekcyjnych..

Uporządkuj ich chronologicznie wpisując cyfry od 1 do 4 przy odpowiednim kronikarzu.

Zwrócił się o pomocSpośród tych, wydarzeń wybrano po cztery.. (2 pkt) Dobierz odpowiednie rodzaje skał (spośród zaznaczonych na przekroju) do procesów geologicznych, w wyniku których powstały.. Wiele wiadomości o czasach średniowiecza zawdzięczamy 4 kronikarzom.. (3 pkt) Uzupełnij tabelę obrazującą genezę i wiek wybranych surowców mineralnych Polski.. Uporządkuj wydarzenia geologiczne w kolejności chronologicznej w każdej z podanych grup.. 1. cywilizacja minojska A. pismo klinowe 2. cywilizacja lateńska B. tzw. pismo linearne AWOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2018/2019 - SZKOŁA PODSTAWOWA STOPIEŃ SZKOLNY 3 z 11 Zadanie 4.. A. początek powstania chłopskiego we Francji D. zajęcie Konstantynopola przez Turków B. główne uderzenie czarnej śmierci E. wybuch powstania Wata Tylera C. wybuch powstania husyckiego F. wybuch wojny stuletniejUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.wymien wszystkie epoki historyczne w kolejności 1 1 000sara00 odpowiedział(a) 17.11.2015 o 16:31 prehistoria,strożytność,śreniowiecze,nowożytność ,współczesność .Zad.1.Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej..

... Uporządkuj chronologicznie wydarzenia wpisując w nawiasie cyfry od 1 do 6.

Wydarzenie Cyfra A. Podboje Aleksandra Macedońskiego B. Reformy Klejstenesa C.. B. Koronacja królewska Jadwigi Andegaweńskiej.. Stanisław August Poniatowski, August II, Stanisław Leszczyński, August III .. Połącz wydarzenie historyczne z postacią, wpisując do nawiasu odpowiednią literę alfabetu.. Zadanie 2.. D. upadek twierdzy krzyżowców w Akce.. < w miejsce kropek wstaw cyfrę > sejm niemy .. traktat Loewenwolda .. klęska Karola XII pod Połtawą .. zawarcie unii personalnej polsko-saskiej .. zrzeczenie się korony polskiej przez Augusta II .Uporządkuj informacje na temat przebieku ospy wietrznej , wpisując w kropki kolejne cyfry od 1 do 5.. 2012-02-22 10:39:39 Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z Ewangelii 2015-03-25 18:41:25 Uporządkuj etapy przepływu krwi w krwiobiegu dużym, wpisując cyfry od 1 - 5 .. Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia od najdawniejszego, wpisując cyfry od 1 do 5.. Wpisz w tabeli cyfrę 1 - obok chronologicznie pierwszego wydarzenia, 2 - drugiego, 3 - trzeciego, zaś 4 - czwartego.. F. synod w ClermontUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wypisując odpowiednie cyfry od 1 do 6.. Zadanie 24.. Zadania maturalne.Dział: Budowa i dzieje Ziemi.. E. upadek hrabstwa Edessy.. Budowa piramidy Cheopsa.. W latach 1138-1320 miało miejsce rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych .Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym..

A. zUporządkuj chronologicznie podane w tabeli wydarzenia.

(2 pkt) Określ rodzaj oraz genezę zapisanych w tabeli skał.Postacie historyczne-Postacie fikcyjne-Uporządkuj chronologicznie zdarzenia, wpisując w kratki odpowiednie cyfry od 1 do 21.----- Pasowanie Zbyszka na rycerza i jego potajemny Ślub z Danusią.----- Poszukiwanie Danusi przez Zbyszka.----- Próba zaatakowania posła krzyżackiego przez Zbyszka.----- Odbicie Danusi z rąk Krzyżaków.b) Podkreśl rodzaj skał, w których występują skamieniałości.. - przyłączenie Lombardii do Królestwa Sardynii oraz przeprowadzenie plebiscytów w księstwach środkowych Włoch i w części Państwa Kościelnego (Watykanu).Uporządkuj chronologicznie, od najwcześniejszego, podane niżej wydarzenia.. [4p] .. wpisując odpowiednie wyrazy w wykropkowane miejsca: .. Zadanie 1.. D -> E -> A -> C -> BUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.3.. (1 pkt) Uporządkuj następujące wydarzenia w dziejach Ziemi od najstarszego do najmłodszego, wpisując w odpowiednie miejsca odpowiadające im litery.. C. utworzenie Królestwa Jerozolimskiego.. Podpisanie unii polsko-litewskiej w Krewie.. Nowożytność (czasy nowożytne) 5.. B. zdobycie Jerozolimy przez armię Saladyna.. Uporządkuj w kolejności chronologicznej epoki przedhistoryczne, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu..

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z historii starożytnej zaczynając od najwcześniejszego.

Wpisz w puste miejsca nazwy kolejnych etapów awansu chłopca, który chciał zostać rycerzem.10.Dopasuj postaci do wydarzenia historycznego.. (2) W czasie największej potęgi Imperium Rzymskiego jego tereny otaczały Morze Śródziemne.Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia, wpisując na taśmę chronologiczną przyporządkowane im numery.. A. złupienie Konstantynopola przez krzyżowców.. (0-1p) Sędzia zmarłych Bóg nieba, opiekun Egiptu Bóg Słońca 1 Ozyrys , Horus, Re, Wojny Greków z Persami.. Zadanie 5.. Skały: magmowe, metamorficzne, osadowe.. Cechy charakterystyczne.. Najwcześniejsze wydarzenie oznacz cyfrą 1.. A.Spisanie kodeksu .Uporządkuj chronologicznie - od najwcześniejszego do najpóźniejszego - zamieszczone w tabeli wydarzenia historyczne, wpisując w odpowiednią rubrykę cyfry od 1 do 6.. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów panowania Władysława Łokietka, wstawiając w nawiasy cyfry od 1 do 9. a) Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Brandenburczyków, później przez Krzyżaków.. Czasy współczesne lub czasy najmłodsze Prehistoria - to najstarsza z epok, zaczęła się z chwilą pojawienia się pierwszego człowieka na Ziemi i zakończyła się około XXX w. p.n.e.(ok. 3000r.. Najwcześniejsze wydarzenie oznacz cyfrą 1.. Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomółka, Marcin Leopolita1.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.ok.. 500-400 tys. lat p.n.e. - pierwsze ślady łowców-zbieraczy z gatunku Homo erectus na ziemiach polskich odkryte w Trzebnicy pod Wrocławiem ok. 250-40 tys. lat p.n.e. - neandertalska kultura mustierska na terenach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej ok. 38-8,3 tys. p.n.e. - górnopaleolityczne osadnictwo człowieka współczesnego kopalnego, myśliwegoZJEDNOCZENIE WŁOCH 1) 1859r.. Najstarsze oznacz cyfrą 1, a kolejne: 2,3,4,5.. (1 punkt) … bitwa pod Maratonem … bitwa pod Termopilami … panowanie Oktawiana Augusta … pierwsze igrzyska olimpijskie … założenie Rzymu 4.. Następne cyframi 2,3,4,5.. (1)Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, przy najwcześniejszym wpisz 1, przy kolejnych wydarzeniach 2,3,4,5,6.. Pamiętaj, że każda z wymienionych cywiliza-cji posługiwała się pismem.. Zadanie 6..Komentarze

Brak komentarzy.