Na podstawie tekstu i ilustracji wykonaj polecenia historia
Rozwiązania zadań.. 1 14 Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy Zadanie 15.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Etap wojewódzki 2014/2015 Suma punktów do uzyskania: Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.). Źródło: Historia powszechna, t. 5, Novara 2007, s. 328. Podaj nazwę stroju męskiego przedstawionego na ilustracji.. a) Wymień korzyści, które - zdaniem autora przemówienia - brytyjska polityka imperialna miała przynieść koloniom.. Stela zwycięstwa króla Akadu Naram-Sina, III tysiąclecie p.n.e. Na podstawie: Sztuka świata, t. 1, Warszawa 1989, s. 195.. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.. 904 wielkopolskich maturz1 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi.. W roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej […], czwartego rokuNa podstawie źródła i własnej wiedzy wykonaj polecenie.. opisz maszynę skonstruowaną przez Trurla.. Stosunek autora tekstu do reform religijnych w Czechach opisanych w tekście jest a) pozytywny.. 🎓 Na podstawie tekstu i ilustracji wykonaj - Zadanie 4: Historia 5 - strona 29 🎓 I. Wskaż poprawne dokończenie zdania i uzasadnij swój wybór.Wykonaj polecenie na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej.. Likurg nie odda chłopców spartańskich najemnym wychowawcom (1) i nie wolno było nikomu chować syna (2), jak mu się podobało, lecz po ukończeniu szóstego roku ycia braż ł wszystkich pod nadzór państwowy..

(1 pkt) Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie.

W którymkolwiek mieście znajdowały się dwoiste szkoły [.]. nigdy tam między studentami nie było pokoju.Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - podstawa, rozszerzenie.. Zadanie 7.Na podstawie tekstu wykonaj polecenie.. 2 VII 1410 r., w decydującym momencie „wielkiej wojny", podczas pobytu wojsk polsko litewsko-ruskich w Czerwińsku biskup płocki Jakub z Kurdwanowa odprawił uroczyste nabożeństwo oraz wygłosił do zgromadzonych znamienne kazanie w języku polskim.Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego i ilustracji.. (1 pkt) Na podstawie ilustracji przedstawiającej rzymską płaskorzeźbę wykonaj polecenie.. 1 Stela - stojąca pionowo płyta kamienna, zwykle czworoboczna, często z inskrypcją.Konkurs historyczny - gimnazjum.. Monarchowie działają przeto jako sługi Boga i Jego zastępcy na ziemi […].. Do tego czasu, uczniowie mogą korzystać z testów powtórkowych, które pomogą im przygotować się do .Konkurs historyczny - gimnazjum.. (2 pkt) Na podstawie ilustracji i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.. d) negatywny.. KOR (Komitet Obrony Robotników)Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - podstawa, rozszerzenie.. Arkusz liczy 10 stron i zawiera 15 zadań.. c) przyjazny.. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy .ODPOWIEDZI Zadanie 1 Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia..

(0-1) Na podstawie tekstu i mapy wykonaj polecenie.

[w:] H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1976, s. 37; W. Koch, Style w architekturze.. Matura 2014 z historii rozpocznie się 20 maja o godzinie 14.. Etap rejonowy 2018/2019 2 Zadanie 1.. Pytania i odpowiedzi .. Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. [w:] S. Sprawski, G. Chomicki, Starożytność.Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, il.. W kilka godzin po wysłaniu mojego ostatniego raportu, dnia 17., o świcie, wybuchła w Warszawie z całą siłą rewolucja.Na podstawie ilustracji przedstawiającej relief na steli1 wykonaj polecenie.. Zdaniem autora imperialna polityka miała przynieść koloniom bezpieczeństwo niezbędne do🎓 a) Rzeźbiarz przedstawił Cyncynata z następującymi atrybutami: Odpowiedź na zadanie z Historia 1.. 1976 B. Podaj nazwę organizacji opozycyjnej powstałej w celu pomocy osobom represjonowanym za udział w wydarzeniach w Ursusie i Radomiu, o których mowa w tekście.. Pliniusz Starszy, Historia naturalna, I w. n.e. (2 pkt) Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. B. Wymień współczesny zawód, którego przedstawiciele, pełniąc obowiązki służbowe, noszą strój o tej nazwie.1 KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ETAP REJONOWY - 28.01.2019 r. Drogi Uczniu, witamy Cię na II etapie konkursu przedmiotowego z historii.Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo wykonać wszystkie zadania..

(0-3) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

Zadanie 11.. 2011-02-25 17:58:13 Niemiecki uzupełnij zdania na podstawie ilustracji str 27 2012-02-05 10:07:16 Na podstawie ilustracji ułóż zdania pasujące do wykresów 2018-01-03 18:08:59Na podstawie tekstu starożytnego historyka Plutarcha wykonaj polecenia.. Karykatura ilustrująca wydarzenie z 1904 roku Podaj stosowaną w historiografii nazwę układu, do którego nawiązuje rysunek.Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 5 Zadanie 4.. Zadanie 7.. (3 pkt) Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej wykonaj polecenia.. ródo: Historia powszechna, t. 5, Novara 2007, s. 328.Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony 5 Wyjaśnij, czemu sułżyły działania podjęte przez sobór w Konstancji (1414-1418), które zostały opisane w tekście.. Podaj nazwę stylu architektonicznego przedstawionego obiektu oraz cechę wskazu-jącą na ten styl.Egzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony 3 Zadanie 3.. Ratusz w Poznaniu B. Kościół Mariacki w Krakowie C. Kolegiata w Tumie a) podkreśl, który z przedstawionych na ilustracji budynków jest przykładem architektury gotyckiej.Na podstawie tekstu i ilustracji w podręczniku s.161.. Zakres rozszerzony.. Żadna z wojen, prowadzonych przez naród Franków, nie była bardziej uparta, zaciętaWykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej..

(0-2) Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.

(3 pkt) Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.Zadanie 31 Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Podaj rok wydarzeń komentowanych w tekście.. Pisania uczyli się jako rzeczy przydatnej (3); całeC.. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. Etap wojewódzki 2018/2019 4 Zadanie 3.. Przez nich wykonywa On swą władzę.Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 5 Zadanie 4.. 2015-12-13 18:51:52 Na podstawie zamieszczonej obok mapy wykonaj polecenia 2013-10-23 14:43:53 Przyjrzyj sie ilustracji i przeczytaj tekst źródłowy ze s. 17 podręcznika.Matura 2017 z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbędzie się 15 maja.. b) obojętny.. W sprawie kształtu Ziemi panuje wśród badaczy powszechna zgoda.Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt 13.. Zadanie 2 Na podstawie tekstu źródłowego i mapy oraz własnej wiedzy wykonaj .. Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004 .Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia A i B. […] zarząd Hiszpanii powierzył bratu swemu Hazdrubalowi i przez góry Pireneje wkroczył do kraju Celtów, zwanego dziś Galią, wiodąc ze sobą 90 tys. piechoty i około 12 tys. jazdy, nadto 37 słoni.Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] - poziom rozszerzony.. Czas pracy: 120 minut Liczba punktów do uzyskania: 100 MHI-P1_1P-102 2 Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy Zadanie 1.. Sprawdźcie, jak Wam poszło!6.. Matura 2014 z historii rozpocznie się 20 maja o godzinie 14.. Jacques Bossuet, francuski biskup, teolog i pisarz polityczny „Wszelka władza pochodzi od Boga […]..Komentarze

Brak komentarzy.