Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006.Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „ 4 Łapy" w dniach 13.01.2014 - 31.12.2014 Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „ 4 Łapy" z siedzibą w Radomiu, ul.Zbiórki niniejsze organizowane były przez wolontariuszy naszej organizacji.. zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całego kraju, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 69/2012 z dnia 22 marca 2012r.. Okres zbiórki: od 24.02.2014r.. Sprawozdania.. F-I-WA.622.15.2012.JG nr 2/2012 z dnia 12 marca 2012 .Sprawozdanie ze zbiórki publicznej nr 92/2013 14.05.2014, nieprzypisany Foksal 8, działająca na mocy zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zbiórki publicznej, wydanego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 92/2013 z dnia 06.03.2013 r., przedkłada sprawozdanie:Sprawozdania ze zbiórek publicznych.. Autor: Małgorzata Grabias, Artur Bułat : Odpowiada: Grażyna Moskal: Wytworzył: Artur Bułat: Data ostatniej zmiany: 2019-04-29 09:37:55 .Sprawozdanie ze zbiórki publicznej nr 97/2013 14.05.2014, nieprzypisany Foksal 8, działająca na mocy zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zbiórki publicznej, wydanego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 97/2013 z dnia 08.03.2013 r., przedkłada sprawozdanie:Sprawozdanie ze zbiórki publicznej..

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2005-2006.

ze sposobu podzielenia zebranych rzeczy.. Więcej.. Przekaż 30 zł darowizny na rozwój ngo.pl Więcej z tego działu .sprawozdanie z wynikÓw zbiÓrki publicznej Informujmy, że na podstawie decyzji nr 1/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. Starosty Krasnostawskiego w okresie od 01. lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. została przeprowadzona zbiórka publiczna na terenie powiatu krasnostawskiego w formie: zbiórki darowizn do puszek kwestarskich, celem zapewniania opieki zwierzętom.Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej: W przypadku zbiórek długoterminowych komitet społeczny rozlicza się z przebiegu zbiórki co pół roku.. Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 341/2013 aktualizacja na dzień 02.03.2015 - czytaj.. S P R A W O Z D A N I E. ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez wolontariuszy .. Zbiórkę przeprowadzono .SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMITET „MOGĘ SIĘ UCZYĆ" Komitet „Mogę się uczyć", z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nasypowa 51 informuje o zakończeniu w dniu 15.04.2014r..

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2004-2005.

Nr zbiórki Organizator Nazwa zbiórki Stan zbiórki Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki Sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar; 2021/129/OR: STOWARZYSZENIE KOCIA BECIA: KUBA WALCZ: Realizowana: 382 dni do złożenia: 445 dni do złożenia: 2016/3914/OR: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Włocławek Miasto: REMONTUJEMY BAZĘ .Sprawozdanie ze zbiórki publicznej.. Projekty i akcje.. Więcej.. Więcej informacji na temat zbiórki znajduje się na Portalu Zbiórek Publicznych: .Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2006-2007.. Wielkie pakowanie, wielkie pomaganie!. 23.01.2020. złożono sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej „Godne życie do końca".. Przyjaciele Fundacji.. Portal jest też narzędziem wspierającym rozliczanie ze zbiórek.Nr zbiórki Organizator Nazwa zbiórki Stan zbiórki Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki Sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar; 2016/1/KS: Gramy dla Kamila: Gramy dla Kamila: Zakończona: Złożono 1894 dni po terminie: Złożono 1528 dni po terminie: 2015/1/OR: FUNDACJA "Z SERCA DLA SERCA" ZBUDUJMY DZIECIOM DOM: Zakończona .16 sprawozdania organizatora zbiórki, zawiera braki minister właściwy do spraw administracji publicznej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu sprawozdania dla sprawozdań sporządzonych w postaci elektronicznej i nie później niż w terminie 7 dni roboczych dla sprawozdań sporządzonych w postaci papierowej, wzywa organizatora zbiórki do uzupełnienia braków sprawozdania w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje .Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 189/2009 Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków zebranych w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie pozwolenia (Decyzja Nr 189/2009) z dnia 20 listopada 2009 roku wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w terminie od 7 września 2013 roku do 7 września 2014 roku na terenie Gminy Brenna na podstawie decyzji nr 5/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku wydanej przez Wójt Gminy Brenna..

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 09.02.2012.

Sprawozdanie finansowe za rok 2007.. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007.. Organizator zbiórki: Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Wolności 182, nr KRS 0000219230.. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2008.. 18 lipca 2014 r. weszła w życie nowa Ustawa o zasadach prowa-dzenia zbiórek publicznych, która zastąpiła obowiązujące od 1933 roku przepisy Ustawy o zbiórkach publicznych.. Zbiórkę .Dla organizatorów zbiórek publicznych.. W przeznaczonej dla organizatorów części portalu można znaleźć formularze zgłoszenia i sprawozdań, instrukcje, porady.. Więcej.. SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH .. Wpisuje się w nim, jakie ofiary zebrano i jaką miały wartość.. Aktualności.. Więcej.. O Fundacji Kolorowy Świat.. 03-772 Warszawa.. Termin na złożenie sprawozdania to 30 dni od zakończenia zbiórki publicznej.. Hospicjum Św. Kamila, która odbyła się w dniu 9 lutego 2012 rokuSprawozdanie ze zbiórki publicznej w 2017 roku Sprawozdanie ze zbiórki 2018 Sprawozdanie z rozdysponowania ofiar 2018 Osoby odpowiedzialne.. Pomagają nam.. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2009.. Zebrane środki przeznaczono na sfinansowanie rehabilitacji społecznej członków Stowarzyszenia.. Sprawozdanie ze zbiórki publicznej wg zgody Ministerstwa 341/2013 - czytaj.. Portal jest miejscem, do którego można odsyłać zainteresowanych daną zbiórką..

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 15.04.2013.

Przeprowadzający zbiórkę publiczną: Fundacja im.. Więcej.. Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!. organizowanych w ramach decyzji .. Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat ul. Żabia 10/12Sprawozdanie ze zbiórki publicznej - Aktualności - Komitet Społeczny przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu, który zgodnie z Aktem Założycielskim prowadził zbiórkę publiczną celem ufundowania i uroczystego wręczenia sztandaru dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawia sprawozdanie z prowadzonej zbiórki.Sprawozdanie ze zbiórki rocznej 01.08.2009-31.07.2010 Sprawozdanie ze zbiórki 01-30.11.2008 Sprawozdanie ze zbiórki RDD 04.08.2008-04.08.2009 JEŚLI CHCESZ WESPRZEĆ PODOPIECZNYCH FUNDACJI RADIA ZET.. .Sprawozdanie ze zbiórki publicznej Dzięki hojności osób, które odwiedzając McDonald's zawsze sięgają po drobne i wrzucają je do domków stojących przy kasach, zbiórka publiczna 2012-2013 zakończyła się z wynikiem 362 112,50 zł.Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej Admin | 18 września 2012 | Aktualności , Bez kategorii | Brak komentarzy Informuję, że na podstawie pozwolenia nr 1/5311/2012 z dnia 27.07.2012 r. wydanego przez Burmistrza Krasnegostawu została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach 18.08.2012-19.08.2012 na terenie Gminy .Zbiórki publiczne Zbiórka publiczna to prosta i bardzo popularna forma zbierania pieni ędzy i darów rzeczowych.. zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całego kraju, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 127/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.. Ul. Kawęczyńska 16/42 A.. Sprawozdanie zostało złożone w terminie.. W dniach 11-13 kwietnia 2014 r. na terenie Miasta Skierniewice została przeprowadzona zbiórka publiczna.. Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar (RTF) Pomogliśmy?. Termin na złożenie sprawozdania to 3 miesiące od zakończenia roku obrotowego organizacji.Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 14.08.2014 - 14.02.2015 - czytaj.. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2014- czytajSprawozdanie ze zbiórki publicznej.. Sprawozdanie ze zbiórki publicznej (RTF) 3 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.. Pierwsze sprawozdanie musi być złożone w ciągu 30 dni po pierwszym 6-miesiecznym okresie trwania zbiórki (od momentu rozpoczęcia zbiórki), kolejne - w ciągu 30 dni po drugim półroczu itd.Sprawozdanie ze zbiórki publicznej.. Nowa ustawa powstawała przy dużym udziale.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt