Sprawozdanie z konkursu języka angielskiego
Co roku współorganizowałam eliminacje szkolne do przedmiotowego konkursu z języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium .Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce tel.. Celem konkursu było sprawdzenie ogólnej wiedzy uczniów ( leksyka, gramatyka) z języka angielskiego.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI V LO .. Język polski - arkusz zadań, klucz odpowiedzi; Język angielski - arkusz zadań, klucz odpowiedzi; Język francuski - arkusz zadań, klucz odpowiedziPodobnie należy napisać sprawozdanie z dyskusji, debaty.. W bieżącym roku szkolnym konkurs miał miejsce 13 marca 2013r.Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z języka angielskiego w klasach I - III.. Udział w zajęciach był dobrowolny.sprawozdanie z realizacji autorskiego programu koŁa jĘzyka angielskiego dla maturzystÓw zdajĄcych egzamin na poziomie rozszerzonym.. W rezultacie uczeń mógł w czasie lekcji szkolnych efektywniej rozwijać swe umiejętności językowe i zgłębiać zagadnienia gramatyczne i leksykalne wychodzące poza zakres programu .Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English ACE jest ogólnopolskim konkursem języka angielskiego, organizowanym od wielu lat przez firmę Łowcy Talentów Jersz.. do Wójta Gminy : 793-201-080 poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8:00-16:00Sprawozdanie z realizacji zajęć języka angielskiego w I semestrze roku szkolnego 2012/13 w ramach projektu POKL.09.05.00-24-089/11 ..

Przykład 1: Sprawozdanie z konkursu Sprawozdanie z konkursu - przykład.

Konkurs Olimpus odbył .Sprawozdanie Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych W roku szkolnym 2002/2003 przygotowałam i przeprowadziłam we współpracy z nauczycielami języka niemieckiego, Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.. Rok szkolny 2020/2021 Etap szkolny.. W dniu 13 kwietnia 2018 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się wręczenie nagród w X Edycja Konkursu Języka Niemieckiego „Fit in Deutsch" organizowanego przez Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego .. Kościuszki 120a, 90-446Łódź,tel.. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego wraz z załącznikiem nr 11 - zakresem wymagań na poszczególnych etapach konkursu1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O NIEMCZECH I JĘZYKU NIEMIECKIM NIEMCY BEZ TAJEMNIC V EDYCJA ROK - Organizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Skrzynka 28, Ostrowite Współorganizator: Junge Union Sachsen-Anhalt Fürstenwallstrasse, Magdeburg, Sachsen- Anhalt Partnerzy: Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie (MCT) ul.WRĘCZENIE NAGRÓD W X EDYCJI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FIT IN DEUTSCH".. Możliwość wzięcia udziału w konkursie mieli wszyscy uczniowie szkoły.Sprawozdanie z konkursu z języka angielskiego w ramach TYGODNIA HUMANISTYCZNEGO Marzec 2014 24 marca 2014 roku odbył się konkurs, który był przeznaczony dla wszystkich chętnych uczniów z klas I - III Gimnazjum im..

... Zwyciężczynią konkursu klas VI została Katarzyna Męcina.

Jego celem było:Z lat wcześniejszych publikujemy arkusze zadań i klucze odpowiedzi z etapu II (rejonowego) i III (wojewódzkiego).. Lecha Wałęsy w Redzie odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Super Bowl" pod patronatem Starostwa Powiatowego i Wydawnictwa Pearson.Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego Opis i analiza W trakcie stażu prowadziłem następujące zajęcia dodatkowe z języka angielskiego: - Kółko języka angielskiego dla uczniów zainteresowanych przedmiotem w Szkole Podstawowej nr 11, mające na celu przygotowanie uczniów do konkursów z języka angielskiego (2011/2012 .SPRAWOZDANIE Z XI POWIATOWEGO KONKURSU REYTAJI W JĘZYKU ANGIELSKIM 7 grudnia 2018 r. szkoła Podstawowa nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim oraz Szkoła Języka Angielskiego INGO SHOOL zorganizowały XI Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji w Języku Angielskim.. W I okresie roku szkolnego 2017/ 2018 prowadzono dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla uczniów klas II, IIIa i IIIb gimnazjum.. Joanna Antropik Sprawozdanie z realizacji planu - awans na nauczyciela mianowanego Anna Deska, w pracy korzystałam ze sprawozdań innych autorówsprawozdanie z realizacji i moduŁu projektu „czytam z klasĄ - lekturki spod chmurki" 2019/2020 w klasie 3c szczegóły utworzono: środa, 15, styczeń 2020 19:51 ..

Koordynatorem szkolnego konkursu na poziomie gimnazjum była p. Marlena Michalak.

Cel konkursu: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego,Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego wraz z załącznikiem nr 11 - zakresem wymagań na poszczególnych etapach konkursu.. 4 listopada 2014 r. odbył się w Miejskim Domu Kultury w Niewiadowie konkurs wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie pt. „Norwid - Poeta Naszej Ziemi".Sprawozdanie z wewnątrzszkolnego konkursu języka angielskiego 26.04.2013 W ramach dni krajów anglojęzycznych, 10 kwietnia 2013, odbył się w szkole konkurs języka angielskiego.. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015 odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego.Jego organizatorkami były pani lic. Regina Kusak oraz pani mgr Anna Korbecka.. W konkursie wzięło udział 24 uczniów.. ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU .. Język angielski - Elżbieta Ksiażkiewicz-Mroczka SZKOŁA PODSTAWOWA -I ETAP EDUKACYJNY Klasy I-III-nauczanie zintegrowane.Sprawozdanie z zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum.. Celem konkursu było m.in. doskonalenie i poszerzanie .Sprawozdanie z realizacji planu przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przed nauczycieli..

Zajęcia języka angielskiego były prowadzone w I semestrze od 17 września 2012 do 31 stycznia 2013.

Utworzono: piątek, 23 marzec 2018 09:58 | Odsłony: 1991.. Do konkursu zgłosiło się dwadzieścia jeden osób, a tylko dwanaście wzięło udział.SPRAWOZDANIE Z IV EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dnia 20 marca 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, we współpracy z Gimnazjum nr 1 im.. Dzieci były podzielone na 12 grup po ok. 10-12 dzieci.Konkurs Języka Angielskiego „ENGLISH IS FUN".. Marii Konopnickiej w Mogilnie odbył się Gminny Zespołowy Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV.. 10 osób z najlepszymi wynikami z każdego poziomu zostanie zakwalifikowanych do etapu II, który zostanie przeprowadzony w ustalonym terminie.Sprawozdanie z konkursu języka angielskiego dla klas I i II w Zespole Szkół Zawodowych, który odbył się 10 marca 2008 roku w Zespole Szkół Zawodowych odbył się konkurs dla klas I i II zorganizowany przez panią mgr Svitlanę Grażul.. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie.. Celem konkursu było m.in. doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz poszerzenie wiedzy o kulturze, geografii oraz życiu codziennym w Wielkiej Brytanii.. ENGLISH FOR TEACHERS STARTER POWER Konkurs 2017 "Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły"Od kilku już lat marzec nieodłącznie kojarzy się uczniom nie tylko naszej szkoły, ale z pewnością wszystkich placówek naszego powiatu z wyjątkową atmosferą, jaka towarzyszy corocznie uczestnikom Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego We Love Great Britain.Każdego roku bowiem, pomimo bardzo wysokiego poziomu wymagań oraz ogromnej rywalizacji konkurs cieszy się niesłabnącym .Opracowałam oddzielny program pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym nastawieniem na przygotowanie ucznia do konkursu języka angielskiego (zał.).. Zwycięzcy konkursu: w kategorii klasy I: 1.sprawozdanie z konkursu piosenki i poezji angielskiej 2 listopada 2016 / w Konkursy , Rok szkolny 2016/2017 , Z życia szkoły / by Renata Kowalczyk Dnia 27 października 2016 roku odbył się szkolny konkurs Poezji i Piosenki Angielskiej dla klas IV- VI, który zorganizowały nauczycielki języka angielskiego: p.Uczniowie rozwiązują test leksykalno - gramatyczno - komunikacyjny z elementami wiedzy o kulturze przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego z LO.. Konkurs był adresowany do uczniów szkół średnich i klas pierwszych liceum i technikum.. Dnia 22 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt