W zeszycie przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach
I promise that I (nie zadzwonię) _____Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać .. i ortograficznie.. 2012-04-02 10:35:15Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Daje naj +0 (1 .. Przetłumacz poniższe fragmenty zdań podane w nawiasach na język angielski.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. 2010-09-11 16:07:22; Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania?. Uzupełnij luki w tekście czasownikami w nawiasach w czasie Past Simple i Past Perfect.. Uwaga!W ćwiczeniu 3 masz za zadanie napisać czasowniki podane w nawiasach w formie czasu Present continuous.. 2.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. 1 Zobacz odpowiedź zuziazxd12 zuziazxd12 Odpowiedź: 1.are not too friendly .. W zadaniu 1 przetłumacz fragmenty zdań podanych w nawiasach na język angielski.. zadanie dodane 5 października 2010 w Język angielski przez użytkownika kasia2008107 (-970) .Język angielski.. 3 (Namiot babci i dziadka) ?. They aren't healthy.9 W zeszycie przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski..

3 6 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach.

4 Put (bagaże naszych gości) ?. Przepisz je do zeszytu i przetłumacz na język angielski.. Is she (Czy ona jest) a student?. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. John and Mary (piszą do siebie od kilku) years 3.Przetłumacz na jezyk angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i grematycznie poprawne zdania.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. 2011-12-06 17:52:45; przetłumacz fragmenty w nawiasach na język angielski 2014-09-08 14:22:28hej mogłby ktos zrobic te zadania chciałabym sprawdzic czy mam dobrze zrobione z góry dzięki :) 1.wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu Present Simple lub Present Continous Hello Ruth!. Uwaga!. Uwaga!. 7.1.Przetłumacz na język niemiecki fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 1 Dominic insisted .. (żeby pomalować.Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. 2 These aren't (kąpielówki Marka) ?. Upewnij się, że wpisywane sformułowania są poprawne gramatycznie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie- ćwiczenie 10/86..

2014-04-20 17:46:10Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach wyrazy.

wielkie dzięki .Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 0 głosów.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna.. Uwaga!. Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania gramatycznie poprawne.. Ćwiczenie dla chętnych: Uzupełnij luki w zdaniach na podstawie tekstu z ćwiczenia .Przetłumacz na język angielski fragment zdań umieszczone w nawiasach.. logiczne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Podkreśl w nawiasach fragmenty zdań zgodne z prawdą.. You (nie powinieneś pić) fizzy drinks.. Kate is shy (jest nieśmiała).Otwórz podręcznik na stronie 80, 81.. Pomoże ktoś ?. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie trzech elementów.. 2012-01-16 21:33:55 Przetłumacz zdania na język angielski .. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdaZadanie: przetłumacz podane w nawiasach fragmenty na język angielskim,tak aby otrzymać logiczne i gramatyczne zdania w każdą lukę możesz wpisać do czterech Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać gramatycznie i logicznie poprawne zdania Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów..

... Przetłumacz zdania na język angielski - Czas Past Simple.

27 wrz 2016, 23:46:55.. Can you tell me ( c.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty tak, aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania.. 2012-03-13 16:30:51 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty , tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania ?. Zapisz odpowiedzi w zeszycie- zadanie 9/86.. 2011-12-06 17:52:45 Przetłumacz 6 zdań na język angielski .. 4,278 wizyt.. ?Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski.. zadanie dodane 15 marca 2011 w Język angielski przez użytkownika robert785 ( -1,060 ) [Szkoła średnia] angielski4.. Na dzisiejszej lekcji utrwalę sposób podawania czasu w języku angielskim.. Zapisz w zeszycie.. Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski.. 13.2.Język angielski.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.7 W zeszycie przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać logiczne i poprawne zdania..

Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty zdań na język angielski.

2011-12-06 17:52:45Przeczytaj podane zdania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt