Na podstawie ilustracji ukazującej starożytne ateny wykonaj polecenia
Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej wpisz w wykropkowane miejsca nazwy kultur.. Łuk i strzały Amor Zadanie 4.. Biblijna opowieść o ludzie wybranym ma swój prapoczątek w jednym z sumeryjskich państw-miast o nazwie Ur, gdzie na świat przyszedł Abraham.. Historycy uznają, że żył prawdopodobnie na początku drugiego tysiąclecia p.n.e., choć nie są co do tego(4 pkt) Na podstawie danych statystycznych wykonaj polecenia.. a) P Biblijna postać ukazana na obrazie to A Dawid.. Etap wojewódzki 2014/2015 Suma punktów do uzyskania: Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.). Matura 2014 z historii rozpocznie się 20 maja o godzinie 14.. Na podstawie: B. Danowska, T. Maćkowski, Przez wieki.. [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 22, Warszawa 1959, s.1 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi.. 904 wielkopolskich maturzNa podstawie tekstu i mapy wykonaj polecenia.. Naturalny terminus ante quem to niewspomniane w dziele zniesienie demokracji w 321/320 roku oraz opisywane w czasie teraźniejszym podporządkowanie Atenom Samos .Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. 🎓 Na podstawie ilustracji ukazującej starożytne - Zadanie 2: Historia 5 - strona 21 🎓 I. Określ, gdzie na ilustracji znajduje się agora, a gdzie akropol.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. B. Podaj nazwę cywilizacji, w której powstał przedstawiony obiekt.Ustrój polityczny Aten powstał w drugiej połowie IV wieku p.n.e. Na ściślejsze określenie ram czasowych pozwala dokonana przez historyków analiza treści i porównanie jej ze znanymi nam z innych źródeł wydarzeniami..

Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

b) Napisz, co widoczna na obrazie postać wznosi nad głową.. Świątynia wzniesiona ku czci Ateny PartenosPoniższe ilustracje przedstawiają malowidła pochodzące z dwóch stron jednej wazy.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Bliski Wschód w starożytności.. Dzieło powstało ok. 520 r. p.n.e. w warsztacie garncarza Anodikesa, który działał w Atenach ok. 530-500 r. p.n.e. i jest uważany za twórcę nowego stylu w dekorowaniu waz, widocznego na ilustracji nr 2.. Zapoznaj się z ilustracjami i wykonaj polecenia.Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia.. Praca z ilustracją odkreśl właściwe dokończenie zdania.. Symbol (atrybut) boga Imię greckie Imię rzymskie 1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.2 Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą" Zadanie 1.. Postać przedstawiona na ilustracji (prawy…Zadanie 19 Na podstawie fragmentu listu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Następnie .Odpowiedzi wybierz spośród: Afrodyta, Atena, Eros, Hades, Jowisz, Neptun.. 2011-10-16 09:56:02 Przyjrzyj sie ilustracji , a nastepnie odpowiedz na pytania..

(5 pkt) Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

(3 pkt) Na podstawie tekstu starożytnego historyka Plutarcha wykonaj polecenia.Na podstawie: J. Choińska-Mika, J. Dzięgielewski, J. Maciszewski, Encyklopedyczny słownik historii Polski, Warszawa 1996, s. 79, 304.. Źródło: E. Charytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1963, s. 20 A. Wskaż dwa elementy zdobnicze charakterystyczne dla cywilizacji, w której powstał przedstawiony obiekt.. W październiku 1860 roku car Aleksander zjechał się w Warszawie z cesarzem austriackim i księciem-regentem pruskim.Przeanalizuj źródła, następnie na ich podstawie oraz na podstawie wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Zadanie 21.. W kilka godzin po wysłaniu mojego ostatniego raportu, dnia 17., o świcie, wybuchła w Warszawie z całą siłą .Zadanie 90.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2012-04-30 21:43:55 Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia .. Do tego czasu, uczniowie mogą korzystać z testów powtórkowych, które pomogą im przygotować się do .27.. Piorun (błyskawica) Zeus 2.. Wymień trzy elementy lub cechy widoczne na ilustracji wskazujące na to, że zabytek z fotogra-Starożytność - okres w historii Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej nazywany też antykiem (tylko w odniesieniu do Grecji i Rzymu) i obejmujący dzieje tych regionów od powstania pierwszych cywilizacji do około V wieku n.e. ..

Na podstawie własnej wiedzy wykonaj polecenia.

B Mojżesz.. Na podstawie ilustracji oraz wiedzy własnej podaj nazwy wskazanych świątyń.. Produkcja przemysłowa w Królestwie Polskim i eksport do Rosji (w mln rubli) Rok 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 Produkcja przemysłowa 8,4 11,3 40,5 122,7 171,0 216,0 600,0 Eksport do Rosji 1,0 1,0 11,5 25,0 47,0 194,0 395,0 Przyrost eksportu w % - 0,0 1050,0 117,4 88,0 313,0 .. (2 pkt) Na podstawie fragmentów trzech listów władczyni Rosji Katarzyny II, w których komentuje ona aktualne wydarzenia w Polsce, wykonaj polecenia A i B. A.. Ramy czasowe tego okresu nie są ściśle określone.. Trójząb Posejdon 4.. Świątynia zbudowana jest z białego marmuru, w swoim wnętrzu kryje 12 metrowy posąg Ateny, wykonany przez Fidiasza.Egzamin maturalny z historii dla osób niesłyszących Poziom podstawowy 4 Zadanie 4.. 29.potrafi na podstawie ilustracji udowodnić, że starożytna Grecja jest kolebką kultury europejskiej.. Ateny B Zadanie Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę.. W kilka godzin po wysłaniu mojego ostatniego raportu, dnia 17., o świcie, wybuchła w Warszawie z całą siłą rewolucja.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. (SP13) Na podstawie fragmentu wiersza z końca XVIII w. wykonaj polecenie..

(3 pkt) Na podstawie fotografii starożytnego zabytku wykonaj polecenie.

Nagrobek Targowicy Przechodniu, przy tym mym grobie Zanotuj te prawdy sobie: Kto swej dumie i niechęci Publiczne dobro poświęci, Lub z swej ojczyzny ucisku Haniebnego szuka zysku, Z krajem zginie […].. Ćwiczenie Korzystając z podanych ilustracji - pocztówek z wakacji po starożytnej Grecji udowodnij, że jest ona kolebką kultury europejskiej.. [w:] J. Dumanowski, S. Olszaniec, Starożytność i średniowiecze w tekstach źródłowych, Rumia 2002, s. 37, 38. Podaj nazwy dyscyplin sportowych przedstawionych na ilustracjach.. B. Jan Kochanowski Proporzec albo Hołd pruski, fragment utworu opisujący wydarzenie z 1569 roku.Partenon, czyli świątynia Ateny Partenon (Dziewicy) jest jednym z najsłynniejszych na świecie zabytków starożytnej Grecji, wybudowana przez najwybitniejszego artystę czasów klasycznej Grecji Fidiasza.. A. Narwik - Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich Monte Cassino - II Korpus Polski Falaise - 1 Dywizja Pancerna B. II Korpus Polski.. 2014-05-31 10:28:44 Przyjrzyj się ilustracji ukazującej jeden z cudów świata antycznego, a następnie odpowiedz na pytania.. Podaj adresata listu napisanego .Strona 3. z 12 Zadanie 4.. Zeszyt ćwiczeń z tekstami źródłowymi, Gdańsk 2003, s. .. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z historii starożytnej, zaczynając od najwcześniejszego .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. wikipedia.pl (dostęp: 21.09.2019r.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Ratusz w Poznaniu B. Kościół Mariacki w Krakowie C. Kolegiata w Tumie a) podkreśl, który z przedstawionych na ilustracji budynków jest przykładem architektury gotyckiej.Na podstawie fragmentu listu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. ).Następnie wykonaj polecenia.. 2011-12-07 20:33:43Matura 2017 z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbędzie się 15 maja.. Tradycyjnie za początek starożytności uznaje się powstanie cywilizacji opartej na przekazie .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie.. Odpowiedzi wybierz spośród przykładów znajdujących się pod źródłami.Jedna z nazw nie pasuje do żadnej z ilustracji.. B. 1. w roku poprzedzającym przewrót majowy w Polsce.. Hołd pruski S. Roszak, Śladami przeszłości..Komentarze

Brak komentarzy.