Napisz w zeszycie zdania z właściwymi nazwami świąt
(proszę rodziców o zrobienie zdjęcia i przesłanie je do środy 13.05) Na eduelo.pl czekają zadania utrwalające ortografię.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Moim zdaniem wersja pierwsza jest właściwa.. Zdania piszemy po śladzie, wypowiadamy na głos i kolorujemy rysunki.. Przepisz je jak najładniej umiesz.. Z poważaniem Przemysław KutnyjUłóż i zapisz w zeszycie trzy zdania w których znajdzie się jak najwiecej wyrazów z żaby - do sprawdzenia.. 2020-12-15 08:46:54 Co oznacza fraza tip pon it (w piosence o tańcu) 2020-12-13 18:42:25Znajdź w diagramie przedrostki podanych czasowników i napisz w zeszycie właściwe czasowniki i zdania.. (4 zdania) W kartach pracy wykonujemy str 63.. W zadaniu trzecim napisz zdania wg wzoru z podręcznika.. Zanim zaczniesz pracę przeczytaj przykład.. Zadanie 2 - Przeczytaj teksty z zadania 1. i napisz w zeszycie zdania z właściwymi nazwami środków transportu.. 26.03.2020 Czwartek.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zeszyt ćwicze ń Meine Deutschtour .Wykonaj w zeszycie zadania.. 🎓 Połącz nazwy organizacji z właściwymi opisami - Zadanie 2: Poznać przeszłość Wiek XX.3.Dokończcie w zeszytach zdania: Łucji wydawało się, że przebywała w Narnii… Po wyjściu z szafy okazało się, że… W magicznej krainie rodzeństwo rządziło… Gdy powrócili z Narnii do pokoju, minęło… 4. ćwiczenie 3 polega na uzupełnieniu dialogu wyrazami podanymi w niebieskiej ramce.W zadaniu 2 wybierz, który podpis do obrazka jest właściwy i zapisz zdania do zeszytu..

Narysuj w zeszycie koszyczek z pisankami.

W zadaniu 5 porównaj sklepy używając stopnia wyższego przymiotników lub konstrukcji as.as, np. Lido is bigger than Ali's lub Ali's isn't as big as Lido.. a zmienia się na ä • e zmienia się na ie • e zmienia się na i W języku niemieckim niektóre czasowniki z samogłoską rdzenną a lub e są nieregularne.. 1.W zeszycie wykonaj zadania 2,3,4,5 str.42 podręcznik (prześlij do wychowawcy) wychowaniwe fizyczne.. Na podstawie wiadomości z podręcznika mat.-przyr.. Topic: There's a cat.W zeszycie od dyktand napisz na środku „Syrenka" wybierz fragment z przeczytanej legendy, który Ci się podoba najbardziej i przepisz 3 zdania w zeszycie od dyktand .. 4.Klasa 1 a Edukacja polonistyczna:- weź udział w lekcji online;- wykonaj zadania w zeszycie do kaligrafii na str. 64;- zapisz w zeszycie wyraz szafa i Szymon z podziałem na sylaby i głoski (sza-fa, sz-a f-a), oznacz kolorem samogłoski i spółgłoski, zrób rysunek i napisz po linii dwuznak sz i Sz,.Edukacja matematyczna:- wykonaj zadania: 4 i 5 w ćwiczeniach na str. 36, zrób .Temat: Mam w koszyku kolorowe pisanki.. Zadanie 3 - Przeczytaj teksty z zadania 1. jeszcze raz i utwórz właściwe zdania.. Zakres materiału: repertuar kina, rozkład jazdy .w ćwiczeniu 2 masz za zadanie przeczytać zdania - zagadki ( w razie potrzeby skorzystaj ze słownika) i napisać w zeszycie nazwy pojazdów, które kryją się w tych zagadkach..

1/170 - w zeszycie 4 zdania; Ćw.

Użyj tych samych przymiotników, np.Na podstawie przeczytanych wiadomości z podręcznika oraz obejrzanego filmu napisz notatkę w zeszycie, w której wyjaśnisz, co to jest zdanie złożone współrzędnie: łączne, przeciwstawne, rozłączne i wynikowe.. str. 64 , czytać wyrazy i zdania z nowym dwuznakiem , napisać w zeszycie po 4 linijki dwuznaków oraz nowych wyrazów z poznanym dwuznakiem , ćwicz.. ( środa) Subject: Czas Past Continuous - ćwiczenia gramatyczne.Odmiana czasowników nieregularnych.. Następnie napisz w zeszycie 5 zdań o swoim pokoju.II.. 3)W ramach zajęć Funkcjonowania Osobistego i Społecznego poproszę napisać kilka zdań w zeszycie o tradycjach wielkanocnych w Polsce i o tym jak w Waszych domach pielęgnuje się te tradycje.W zeszycie do jęz.polskiego zapiszcie temat , oraz przepis na smaczny obiad ( kropka z ćw.2).. Wypowiedzenia złożone współrzędnie składają się z pojedynczych zdań składowych, między którymi nie ma różnic gramatycznych.. - Wesołych Świąt Wielkanocnych!. Proszę przesyłać po każdym dniu nauki , dziękuję U. SmuszZapiszcie w zeszytach schematy tworzenia zdania twierdzącego, przeczącego i pytającego.. Wybierz po jednym przymiotniku i przysłówku z planszy i ułóż z nimi zdania.. edukacja matematyczna.. Pobaw się w paradę wojskową .Pomaszeruj jak żołnierz po obwodzie koła,w prawo,w lewo,do przodu, do tyłu.Wykonaj pisemnie zadanie 4 str. 26 z podręcznika..

Narysujcie w zeszycie tabelkę i uzupełnijcie ją.

W ćwiczeniu 4 napisz liczbę mnoga do podanych rzeczowników.. Do każdego typu zdań narysuj jego wykres oraz wypisz charakterystyczne spójniki łączące jego zdania składowe.Piątek 22.05.2020r.. Każde zdanie składowe mogłoby istnieć samodzielnie.Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami czasowników.. Edukacja matematyczna: - powtarzaj tabliczkę mnożenia; - ćwiczenia matematyczno - przyrodnicze str. 44 zad.. Obejrzyj planszę na s. 171 w podręczniku - przepisz do zeszytu cztery przymiotnik i i przysłówki z cząstką "nie", zapisz nie zielonym kolorem.. To samo pytanie odnosi się do zdania: Z okazji Świąt życzymy Wszystkiego Dobrego.. Praca z podręcznikiem - str. 92: 1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2/170 - wybierzcie właściwą formę, zapiszcie w zeszytach tylko zdania z czasem Past Continuous.. W ćwiczeniu 1 dopisz brakujące liczby.. Ćwiczenia matematyczno - przyrodniczy str. 79 ćw.. Bardzo dziękuję za odpowiedź.. Poniedziałek 6.04 2020 r. Klasa IV.. JĘZYK.. - rozwiązanie zadaniaNazwy świąt państwowych piszemy wielką literą np Narodowe Święto Niepodległości.. (Wycinamy podpisy z ostatniej strony ćwiczeń i wklejamy we właściwe miejsca..

... Przyporządkuj zdjęciom właściwe zdania.

Na ile aktualna jest tu zasada dopuszczająca użycie wielkich liter ze względu na szacunek (np. Kraj-kraj, Ojczyzna-ojczyzna etc.)?. Przeczytaj regułę gramatyczną z właściwymi informacjami.. MATEMATYKA - godz. 12:45 Lekcja on-line za pomocą platformy Office 365 Teams.. W zdaniu 6 napisz zdania używając stopnia najwyższego przymiotnika o trzech sklepach z zdania piątego.. W ćwiczeniu 3 rozwiąż zadanie tekstowe i napisz odpowiedź.Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami czasowników.. s.32/33 , oraz innych źródeł zapiszcie w zeszycie w kratkę 3-4 elementy krajobrazu nadmorskiego, wklejcie ilustrację .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Następnie napisz w zeszycie zdania z podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Edukacja komputerowa - wykonaj w MS Paint kartkę świąteczną, korzystając z poznanych narzędzi - do sprawdzenia 3.. 1.2) Poproszę o zapis w zeszycie Życzeń z okazji Świąt Wielkanocy skierowanych do wychowawczyni i koleżanek i kolegów z klasy.. GODZINA WYCHOWAWCZA - godz. 13:40 Lekcja on-line za pomocą platformy Office 365 Teams.. 6.Napisz zdania z właściwymi czasownikami: Stellt, Legt, liegen, Hängt, steht.. Dla chętnych: zad.. Czas i miejsce zdarzeńW pierwszym zadaniu trzeba utworzyć zdania w czasie Perfekt, a w drugim przetłumacz z polskiego na niemiecki 2020-12-16 20:54:07 Praca domowa z niemieckiego liceum.. Ostern - Wielkanoc die Ostereier - pisanki der Osterhase - zajączek wielkanocny Frohe Ostern!. WYCHOWANIE FIZYCZNE .Napisz w kratce, ile jest innych możliwości - żeby sobie pomóc możesz działania napisać w zeszycie.. W ćwiczeniu 2 uporządkuj liczby zgodnie z poleceniami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt