Sprawozdanie z działalności parafialnego oddziału akcji katolickiej
Parafialny Oddział AK przedstawia na swym posiedzeniu coroczne sprawozdanie z działalności; faktycznie przedstawia parafialnej społeczności swoje dokonania w 2010 roku.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 14 POAK W PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE ZA ROK 2014.. Zarząd Parafialnego Oddziału, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.. członków Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej pod przewodnictwem ks.W związku z tym, że w badanych dokumentach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, Komisja Rewizyjna na podstawie art. 48 ust.2 punkt 5, występuje do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie absolutoriumw sprawie oceny sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w Parafii oraz udzielenia absolutorium Zarządowi POAK.. Aby podać .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ PRZY PARAFII ŚW. FLORIANA W SOSNOWCU ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r. Praca Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w 2019 r. oparta była na programie duszpasterskim Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Kamiennej Górze.. Do kompetencji Zarządu Parafialnego Oddziału należy:Do kompetencji Zarządu Parafialnego Oddziału należy: 1. kierowanie działalnością Akcji Katolickiej w parafii, 2. opracowanie planów działalności Akcji Katolickiej w parafii, w uzgodnieniu z Parafialnym Asystentem Kościelnym, 3. zarządzanie majątkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,Do kompetencji Zarządu Parafialnego Oddziału należy: 1. kierowanie działalnością Akcji Katolickiej w parafii, 2. opracowanie planów działalności Akcji Katolickiej w parafii, w uzgodnieniu z Parafialnym Asystentem Kościelnym, 3. zarządzanie majątkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, 4. przygotowanie projektu preliminarza .Aby zmienić wielkość tekstu na stronie, przytrzymaj ctrl (na komputerach MAC - cmd) i wciśnij klawisz "+" aż do uzyskania pożądanego efektu..

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej za 2019 rok.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2019r.. 1 pkt.. Od samego początku oddziałem kierowała pani Irena Galster, którą w marcu 2013 zastąpiła Joanna Jackowska.. POAK w Wielkich Oczach skupia 13 członków w tym 2 wspierających oraz 2 kandydatów.. Dlatego najbliższe spotkanie będzie poświęcone historii, celom i zadaniom Akcji Katolickiej.Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej z 2012 roku.. Plan pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na rok 2019.. W 2014 rokuSPRAWOZDANIE Z ROKU PRACY PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ 2015/2016 PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ powstał w naszej parafii już we wrześniu 1995 r., formalnie zarejestrowany został 1 marca 1997.. Roczne sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika za rok 2011.. 7 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, który zobowiązuje Zarząd do składania rocznych sprawozdań z działalności, przychodów i wydatkówParafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.. 2.STATUT AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE Warszawa 2010 Wstęp Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15)..

Druk sprawozdania rocznego z działalności POAK.

Przekazujemy informacje o czekających nas wydarzeniach, zapraszając do licznego w nich uczestniczenia.. Aktualny Zarząd a) prezes - Katarzyna Jasińska b) wiceprezes -Tomasz Podsędek c) wiceprezes - Krystyna Szadkowska d) sekretarz - Maria TaraszkiewiczSkład Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.. Druk sprawozdania dla odpowiedzialnych za dekanat zostanie przesłany odpowiedzialnym w terminie do 10.11.br.. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii p.w.. Kalendarium Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na 2019 rok.. Przypominamy, iż sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (do pobrania w zakładce działalność), sporządzamy i podpisane przez Prezesa i ks.Asystenta POAK, przekazujemy do odpowiedzialnego za pracę w dekanatach do dnia 10.11.2018 roku.. W ubiegłym roku realizowaliśmy plan pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, który został zatwierdzony na początku roku.. W Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczyć każdy członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.. Niniejsze sprawozdanie uwzględnia następujące dziedziny pracy:Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana i Pani Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej o uregulowanie składek członkowskich za rok 2010 oraz prosimy o wypełnienie kwestionariusza (dla tych POAK- ów, które nie złożyły) dotyczącego Państwa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej celem aktualizacji danych i .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ PRZY PARAFII ŚW. FLORIANA W SOSNOWCU ZA OKRES OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r. Praca Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w 2016 r. oparta była na programie duszpasterskim Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2010 ROK..

sprawozdanie.pdf (35.46 kB) Pobierz.

Hasło przewodnie roku 2014 czyli „Wierzę w Syna Bożego", było głównym tematem naszej całorocznej formacji.SPRAWOZDANIE finansowe z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za 2014 rok.. Działając na podstawie art. 42 ust.. Plan pracy na 2020 rok.Nasza działalność.. Regulamin konkursu i Formularz zgłoszeniowy „Myśląc Ojczyzna - Jan Paweł II do Polaków".. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele.Delegacja Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bierutowie na pogrzebie w Oleśnicy 2020. lasy_referendum.Paniom życzymy dużo satysfakcji z pełnienia podjętych funkcji.. Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej nr 8 w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach Rok 2019 rozpoczęliśmy spotkaniem opłatkowy 26.01.2019r.. W ubiegłym roku realizowaliśmy plan pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, który został zatwierdzony na początku roku.. Każde spotkanie ma charakter formacyjny.. AktualnieSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 14 POAK W PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE ZA ROK 2016.. Królowej Różańca Świętego w Dzierżo-niowie, Wzgórze Ojca Świętego Jana Pawła II przedstawia poniżej sprawozdanie finansowe za 2014rok.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ ZA 2018. członków Akcji Katolickiej, Rady Parafialnej i Scholi Cantorum Mydlnicensis pod przewodnictwem ks. prosba o mianowanie praezesa poak_2012.pdf (42.57 kB) Pobierz..

Proboszcza Kazimierza Klimczaka.Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Wielkich Oczach w kadencji 2012 - 2015.

Roku 2018 rozpoczęliśmy spotkaniem opłatkowy 27.01.2018r.. Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej nr 8 w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach .. Prosba o mianowanie prezesa POAK.. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.. Udział POAK w życiu Kościoła parafialnego Pomagaliśmy przygotować Mszę św. dla osób chorych, starszych i samotnych w każdą trzecią niedzielę miesiąca w naszym Domu Parafialnym (przygotowanie sal, poczęstunku, transport osób mniej sprawnych fizycznie).Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przedkłada niniejsze sprawozdanie wypełniając obowiązek statutowy, wynikający z art. 30 ust.. Akcja Katolicka działająca przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze liczy 15 osób, na spotkania, które odbywają się w niedziele przychodzi regularnie około 11 osób.Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa za 2014 Akcja Katolicka działająca przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze liczy 15 osób, na spotkania, które odbywają się w niedzielę przychodzi regularnie 11 osób.. sklad_zarzadu_poak.pdf (48.92 kB) Pobierz.. W dniu 4 lipca 2020 roku Pan Andrzej Wojtkowiak - Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Bierutowie wraz z Panią Maria Bielecką- Sekretarzem Oddziału, reprezentowali POAK na uroczystości pogrzebowej członkini POAK w Oleśnicy zmarłej ś. p. Anny Faryś.2.. Art. 46 Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej reprezentuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w sprawach wewnętrznych stowarzyszenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt