W zeszycie przetłumacz fragmenty zdań tak aby zachować ich poprawność gramatyczną
(0-2) Przetłumacz na język niemiecki fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Przeczytaj uważnie polecenie: Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 2017-04-07 18:39:41; Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymaćPrzetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania ?. 1.Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. 24 .Przeczytaj tekst.. 1. pokaż odpowiedź.. Uzupełnij w e-mailu luki zgodnie z treścią tekstu.. 2012-12-22 10:51:50 Krótki tekst , przeczytaj , oceń ^^ 2013-01-21 10:50:00Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.Przetłumacz na język niemiecki podane w nawiasach fragmenty zdań (9.1.-9.4.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. 2011-12-06 17:52:45 Przeczytaj podane zdania .. John and Mary (piszą do siebie od kilku) years 3.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatyczne zdania.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.Tłumaczenie fragmentów zdań Jeśli śledzicie mojego bloga, to wiecie, że wyznaję zasadę 'z kolorowych materiałów lepiej się uczy!'..

Podkreśl w nawiasach fragmenty zdań zgodne z prawdą.

Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. I (nie widziałem) _____ Mary since Monday.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 7.1.Jeśli nie macie drukarki, zapiszcie odpowiedzi w zeszycie i prześlijcie zdjęcie notatki.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Egzamin E8 - zbiór zadań Parafrazy zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 2011-12-06 17:52:45 Przetłumacz 6 zdań na język angielski .. 2.1.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 😉 Dla moich Ósmoklasistów przygotowałam więc kolorowe karty pracy, które zamierzam wykorzystać jako powtórzenie materiału z poszczególnych działów.Ortograf.pl to system sprawdzający podany tekst pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej i typograficznej..

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy.2 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. 2.1.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne wypowiedzi.. 1 I (nie widziałem) _____ Mary since Monday.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.. 2.2.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 9.1.Przetłumacz na język hiszpański fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.

Uwaga!. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 2010-09-11 16:07:226 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty (6.1-6.5), tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. W każdą lukę możesz wpisać do czterech wyrazów.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 3.LanguageTool to oprogramowanie do korekty języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego i ponad 20 innych - skorzystaj z niego tutaj lub w postaci dodatku do przeglądarki, Dokumentów Google lub Microsoft Word.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania?. Uwaga!. W każdą lukę .. 2.2.Ćwiczenia gramatyczne.. ), tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Dla języka polskiego ortografia i interpunkcja sprawdzane są pod kątem ponad 1000 reguł.Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

2015-03-30 23:17:08; Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty na język angielski.

Er ist (samochodem)_____ zu uns gekommen.2 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W częściach zdań w języku angielskim nie wolno niczego zmieniać.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania gramatycznie poprawne.. 2017-04-07 18:39:41Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać gramatycznie i logicznie poprawne zdania Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów.. Wykorzystując wyrazy podane dużymi literami w nawiasie, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.Przetłumacz fragmenty zdań w języku polskim na język angielski.. Uwaga!. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Uwaga!. 1.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne wypowiedzi.. W częściach zdań w języku angielskim nie wolno niczego zmieniać.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Uwaga!. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt