Sprawozdanie z akcji klasa z empatia
Dzięki udziałowi w projekcie Lekcje z klasą Twoi uczniowie nauczą się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje .Klasy przystępujące do akcji otrzymają od Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego" tytuł „KLASA Z EMPATIĄ" potwierdzony certyfikatem.. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób .Umiejętności L i c z b a u c z n i ó w, k t ó r z y o p a n o w a l i d a n ą u m i e j ę t n o ś ć Liczba uczniów wymagających pomocy bardzo dobrze dobrze słabo Czytanie ze zrozumieniem xxx Tempo czytania Tempo pisania Poprawność ortograficzna Pisanie twórcze Dodawanie i odejmowanie Mnożenie i dzielenie Zadania tekstoweGmina sporządza sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przekazuje je właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej (art. 64 ust.. To rekordowa liczba zgłoszeń.. Akcja zakończona sukcesem!. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony wychowawców zarówno klas młodszych jak i starszych.. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r.).. 1) Cele podejmowanych działań: a) rozwijanie kompetencji kluczowych: w tym porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne oraz informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, współpraca i przedsiębiorczość .Klasa IIb..

Koordynatorem akcji w naszej szkole była p. Agnieszka Zabłocka-Jurka .

W ramach zebrań lub konsultacji z rodzicami stosowałam pedagogizację rodziców.. Na kartkach samoprzylepnych wszyscy pisali o swoim strachu.. Dzięki działaniom naszych najmłodszych uczniów i ich wychowawców, klasy Ia, IIb i IIIc otrzymały certyfikaty Klasy z empatią za udział w warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego.. Dzięki nim nasi podopieczni rozwijali postawę .„Klasa z empatią" 5 listopada 2019 Bez kategorii swietlica Nasza szkoła bierze udział w akcji „Klasa z empatią", organizowanej przez Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego.Sprawozdanie nauczyciela z realizacji podstawy programowej plik do pobrania 31.5 KB; Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych plik do pobrania 71 KB; Sprawozdanie wychowawcy klasy o wynikach klasyfikacji plik do pobrania 63.5 KB; Sprawozdanie wychowawcy z realizacji planu wychowawczego klasySprawozdanie z działań na rzecz ucznia zdolnego - klasy 0-3.. Gmina składa sprawozdanie za okres: od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca - w terminie do dnia 15 lipca danego rokuPortal [email protected] adresowany jest w szczególności do osób i rodzin poszukujących pomocy państwa oraz pracowników instytucji tę pomoc świadczących.. Uczniowie i nauczyciele wspólnie organizowali zbiórki darów dla potrzebujących, śpiewali kolędy .Akcje Zgoda Szkolne kolorowanki Sport Klasy pływackie Klasy piłkarskie Klasy sekcji siatkarskiej Osiągnięcia Dla rodziców Default contents..

W związku z tym z wielkim zapałem i zaangażowaniem przystąpiliśmy do akcji „KLASA Z EMPATIĄ".

Warto je kształtować od najwcześniejszych lat!. Udział w akcji był dla nas ciekawym i .Klasy, które wypełniły pomyślnie wszystkie zadania, po weryfikacji sprawozdania przez PTMW otrzymają tytuł: „KLASA Z EMPATIĄ", potwierdzony certyfikatem.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ .. Angażowałam klasę w akcje rozwijające empatię: „Szlachetna Paczka", „Góra Grosza".. W projekcie wzięli udział uczniowie klas 0a, 2a, 2b i 3a.Serdecznie zapraszamy klasy ze szkół podstawowych oraz klasy „0" z oddziałów przedszkolnych wraz z Wychowawcami.. Turnusy rehabilitacyjne - rejestry.. Stale współpracowałam z rodzicami uczniów, pedagogami .Klasy, które przystąpią do akcji i wykonają wynikające z regulaminu zadania, otrzymają od Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego tytuł „Klasa z Empatią" potwierdzony certyfikatem.. Wajda do swojej produkcji zaangażował znakomitych polskich aktorów, którzy oddali charakter postaci dramatu.Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Klasa z empatią" organizowanej przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego w ramach obchodów miesiąca świadomości - październik 2019, której celem jest zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego (selektywnego), jako zaburzenia o podłożu lękowym..

Akcja przeprowadzona będzie od 4. listopada 2019 r. do 20. grudnia 2019 r. Do udziału w akcji zapraszam wszystkie klasy od 0 do VIII.

Wróć do widoku kategorii.. Ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I - III - innowacja realizowana w klasach I a, I b przezmgr Urszulę Szafron i mgr Klaudię Kapek - Cofałę; INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU 2018/2019Ponad 12 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Razem na Święta".. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wypełnienie wynikających z regulaminu zadań, udokumentowanie ich (zdjęcia, opisy) i przesłanie sprawozdania drogą mailową na wskazany adres.Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.. Stwierdziliśmy, że powody strachu mogą być różne.Akcja prz zadań, łą 1.. Nowy rok 2017 rozpoczęliśmy od zapoznania naszych uczniów z pojęciami ubóstwa, empatii i postaw altruistycznych.. Pedagog szkolny, p.W ramach realizacji akcji uczniowie wypełnili zadania zawarte w regulaminie, odnoszące się do radzenia sobie z sytuacjami lękowymi, wsparcia w sytuacjach trudnych i znaczenia pozytywnych komunikatów kierowanych do innych, za co otrzymali tytuł „KLASA Z EMPATIĄ", potwierdzony certyfikatem.Masz tu sprawozdanie z filmu "Zemsta" i zrób na podstawie jego : Film „Zemsta" (produkcja 2002 r.) został wyreżyserowany przez znanego artystę Andrzeja Wajdę, na podstawie komedii Aleksandra Fredry..

Joanna ...Nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji czy dobra współpraca z innymi to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka.

W naszej szkole Dzień Głośnego Czytania obchodziliśmy, organizując akcje czytelnicze, które są kontynuowane cyklicznie w szkole.. do udziału w akcji „Klasa z empatią", organizowanej przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego" w ramach obchodów miesiąca świadomości - październik 2019.Podsumowanie akcji - „Klasa z empatią" .. jako zaburzeń o podłożu lękowym.. Kiedy odczytaliśmy „sumę klasowych lęków", wielu z nas zdziwiło się, że wszyscy się czegoś boją.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. Szczególnie teraz, gdy telewizja i .Sprawozdanie z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów - RKZ-4 .. Tworząc portal [email protected] chcieliśmy, żeby w jednym miejscu mogli Państwo znaleźć kompletne i aktualne informacje potrzebne przy ubieganiu się o pomoc i od razu o tę pomoc zawnioskować.Uczniowie klasy II „b" z dużym zaangażowaniem wykonali wszystkie zadania zawarte w regulaminie, dotyczące radzenia sobie z sytuacjami lękowymi, wsparcia w sytuacjach trudnych i znaczenia pozytywnych komunikatów kierowanych do innych, za co zostali nagrodzeni certyfikatem „Klasa z empatią".. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu; Dzień Bezpiecznego Internetu ; Sprawozdanie z obchodów DBI 2015; Bezpłatna przeglądarka bezpiecznych stron internetowych BeSt; Programy filtrujące ; PEGI - europejski system klasyfikacji gierINNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W ROKU 2019/2020 Czytam z klasą - lekturki spod chmurki.. Koordynatorem akcji w naszej szkole była p. Agnieszka Zabłocka-Jurka .. Microsoft Word - KLASA Z EMPATIĄ Author: Winda Created Date:Klasy, które wypełniły pomyślnie wszystkie zadania, po weryfikacji sprawozdania przez PTMW otrzymają tytuł: „KLASA Z EMPATIĄ", potwierdzony certyfikatem.. Start » Rok szkolny 2019/2020 » Klasa z Empatią - certyfikat dla klasy 2a .. W projekcie wzięli udział uczniowie klas 0a, 2a, 2b i 3a.Klasa II b wraz z wychowawczynią zgłosiła się do udziału w akcji „Klasa z empatią", organizowanej przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego" w ramach obchodów miesiąca świadomości - październik 2019.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. .Akcja trwa przez cały rok szkolny, gwarantując chętnym uczniom ciągły kontakt z książką, w każdej wolnej chwili, przebywając w różnych miejscach w szkole..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt