Napisz modlitwę za swoją rodzinę
Abyśmy nigdy nie grzeszyli przeciw sobie, abyśmy zawsze się miłowali, abyśmy okazywali sobie zrozumienie, nie robili sobie przykrości.. W tej miłości przyjmuję tę chorobę, którą mnie nawiedzić raczyłeś.Boże, uwielbiony w tajemnicy Twojej Opatrzności, dziękuję Ci za opiekę i wszelkie łaski, którymi obdarzasz moją rodzinę.. Księga intencji.. Krystyna z NADOLE napisał/a 5 stycznia 2021 o 18:51 :Proszę o modlitwę za przemianę serc członków mojej najbliższej rodziny na miłosierne, w szczególności mojej żony, mojego, moich rodziców i teściów.. Święty Józefie, przybrany ojcze Zbawiciela, któryś wiernie wypełnił wolę Stwórcy i Zbawiciela człowieka, od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, naucz mnie spoglądać Twoimi oczami na dar rodzicielskiego powołania i mego miejsca w rodzinie, abym zawsze z radością przyjmował poczęte życie, jako .Prosimy, ześlij swojego Ducha, żeby wciąż odnawiał oblicze tej ziemi.. MODLITWA OJCA.. Dziękczynienie Ci składam Jezu najdroższy za to że mogę cieszyć się z tak wielkiego daru który otrzymuje od Ciebie podczas Eucharystii.Napisz numereki z ksiąg gdzie są symbole 4 ewangelistów 2015-11-18 17:26:54; Ułóż historię Józefa zadane na jutro pilne!. Dziękuję Ci za miłość, która umacnia naszą jedność i prowadzi ku dobru, a za wstawiennictwem Świętej Rodziny zawierzam moją rodzinę..

Oddaję się cała Tobie Jezu i swoją rodzinę.

Daj, Panie Boże aby mój tata i moja mama zawsze byli zdrowi.. I również aby zawsze mnie wspierali i rozumieli.Modlitwa za rodzinę Boże, Ty ustanowiłeś rodzinę podstawą ludzkiej wspólnoty, przyjmij łaskawie nasze prośby i spraw, abyśmy złączeni wzajemny miłością naśladowali w naszych rodzinach cnoty Świętej Rodziny i doszli do wiecznej radości w Twoim domu.. Napisz, kto i w jaki sposób wobec ciebie spełnia taką rolę, jak Ananiasz wobec Szawła i uzasadnij swój wybór.. Poddaję się zupełnie Twej świętej woli, jako Ty poddałeś się woli Ojca Twego.. Proszę Cię Panie.. Proszę czekać.Panie Jezu, Chlebie żywy, właśnie przyjęłam Cie do swojego serca.. Dziękuję za Twoje prowadzenie i zdrowie nas wszystkich!. Modlitwa 2 O Jezu, widzę tyle piękna wokoło rozsianego, za które nieustannie składam Ci dziękczynienie.Napisz swoje świadectwo na tej stronie , a my umieścimy je w księdze wdzięczności.. Jeśli jest to zgodne z Bożą Wolą proszę o odrodzenie miłości pomiędzy nami, usunięcie przeszkód i wierne szczęśliwe małżeństwo.. Jezu Ty się tym zajmij!. W tej intencji pragnę wszystko to cierpieć, co Ty cierpiałeś przez całe życie Twoje.. Proszę o modlitwę za wprowadzenie pojednania i stałego pokoju w moim domu!. Wszystko, co zanurzymy we Krwi Pana Jezusa stanie się niewidoczne dla szatana..

Dałeś mi swoją miłość, Panie, i fajną rodzinę.

Dziękczynna w 2 rocznicę urodzin Franciszka, z prośbą o dary Ducha Świętego i dalsze Boże błogosławieństwo, Dziękczynna za 10 lat małżeństwa Jacka i Anety, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,Znajdziesz tu modlitwy na każdy dzień roku, modlitwy wstawiennicze, na trudne chwile Twojego życia, modlitwy dla chorych i za chorych, modlitwy za zmarłych, za dusze cierpiące w czyśćcu i wiele innych bardzo pięknych i skutecznych modlitw.. Daj mojej rodzinie miłość.. Karolina z Jadowniki napisał/a 14 stycznia, 2021: Święta Rito, dziękuję ci, że tyle razy dzięki .Modlitwy.. Czytaj także: Modlitwa św. Jana Pawła II: O zgodę i wybaczenie, które rozbraja wszelką zemstęModlitwy za zmarłych .. Zbiór najpopularniejszych modlitw.. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości, pracowitości i wiary.. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!. 2015-11-12 15:27:14; Zadanie 3.. Dziękuję za modlitwę .Prosimy, aby za Twoim wstawiennictwem Bóg dodał siły, odwagi i nadziei tym, którzy zmagają się ze swoją chorobą.. Daj mojej rodzinie zgodę.. Daj mojej rodzinie pokój.. Był żonatym mężczyzną, członkiem rodziny kapłańskiej, która powstała w środowisku świątyni Jerozolimskiej, jednak realizował swoją prorocką misję w diasporze babilońskiej.. Za wszelkie dobra , którymi mnie obdarzasz..

Modlitwa za dom rodzinnyModlitwa za rodzinę II.

Panie Jezu proszę Cię o Twoje błogosławieństwo dla mojej rodziny.. Proszę Cię o wytrwałość dla moich rodziców, którzy codziennie ciężko pracują żeby zapewnić nam spokojne życie.. Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych .Modlitwa Jana Pawła II za rodzi ny Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem - spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz .Pomóż mi kochać moich rodziców i okazać im moją wdzięczność za to, co dla mnie robią.. Przez Chrystusa, Pana naszego.. Uwielbiam i błogosławię Cię, Panie.. Modlitwa za rodzinę Wiekuisty Boże, Ty z Ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom.. W tej sytuacji prorok miał za zadanie pomagać ludowi Izraela zrozumieć przymierze z Bogiem.Proszę o modlitwę za moje małżeństwo, O wzmocnienie miłości mojego męża Marcina do mnie, aby nie chcial rozwodu, abysmy sobie wybaczyli i pogodzili sie, żebyśmy byli na zawsze razem.. Proszę Cię, naucz mnie okazywać im wdzięczność i spraw, bym nigdy ich nie zawiódł.Panie Jezu Chryste oddaję w opiekę moje dzieci.. Dziękczynienie Ci składam za ten wielki dar, za to ze mogłeś zamieszkać w moim sercu..

Dziękuję i obiecuję swoją modlitwę.Modlitwa do codziennego odmawiania.

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.. Zapraszam do owocnej rozmowy z Bogiem i Maryją.Ożyw moją nadzieję na spotkanie z Tobą.. * * * * *Modlitwa za rodziców Panie Boże, dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie, bezwarunkową miłość do mnie i za ich troskę o moje codzienne potrzeby.. 2015-11-04 17:38:41Za zmarłych z rodziny Nowaków, Za zmarłych z rodzin: Nowaków, Kowalskich, Intencje podziękowania, dziękczynne.. Prosimy, by wszyscy chorzy i zagrożeni uzyskali odpowiednie wsparcie i pomoc.. Spraw, abym w Twoim domu spotkał się z moimi bliskimi .Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka.. Ześlij hojne błogosławieństwo na tę rodzinę i na ten dom, i darem swojej łaski uświęć jego mieszkańców.Wiemy o nim niewiele.. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń.Modlitwa za chorego w rodzinie .. jako dziękowałeś Mu za swoje męki i cierpienia.. Małgorzatakothyr.. Prowadź ich drogą prawdy uczciwości, miłości.. Ty Ojcze wiesz co przeżywam z czym się borykam proszę pomóż mi i opiekuj się nami.. Proszę Cię za tymi, którzy przekroczyli już bramę śmierci i oczekują Twojego miłosierdzia w czyśćcu.. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie .. spoczywających na danym cmentarzu Modlitwa za zmarłego w rodzinie Litania za zmarłych Modlitwy za zmarłych na cały .Tak wypełnij historię mojej rodziny swoją doskonałą miłością, aby odeszła pamięć o lęku.. Wierzymy w uzdrowienia, przedstawione w Twoim procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym oraz w wiele innych, które zdarzyły się za Twoją .. Chroń moich synów od wszelkiego zła, złych ludzi.. Proszę Cię, aby nasza rodzina była odbiciem rodziny z Nazaretu, aby królował w niej Twój pokój, Twa miłość i Twoja łaska.. Roman Koszowski /Foto Gość Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy.. Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej rodzinie.. Ty wiesz jak ich poprowadzić.. Modlitwy do świętych, litanie, koronki oraz rozważania o modlitwieMODLITWY W RÓŻNYCH POTRZEBACH .. Proszę Cię, abyś obdarzył ich dobrym zdrowiem i błogosławił ich pracy.. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy.Proszę o modlitwę w intencji Mirosława o jego nawrócenie i powrót do Pana Boga, oraz o potrzebne mu łaski i Boże Błogosławieństw o.. Dziękuję Ci Panie za wszystkie Twoje BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.. Proszę o błogosławieństwo dla:Ochraniaj wszystkie rodziny swoją miłosną opieką, szczególnie tych, za których teraz się modlitwy: (W chwili ciszy powierzamy członków rodzin i innych z imienia) Przymnóż nam wiary, Wzmocnij naszą nadzieję, Zachowaj nas bezpiecznie w Twojej miłości, Czyń nas zawsze wdzięcznymi za dar życia, który dzielimy.Modlitwa dziękczynna Modlitwa 1 Dziękuję Ci Panie że mam dach nad głową, że mam miejsce do spania, za jedzenie na moim stole i buty na moich nogach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt