Przykładowe sprawozdanie wychowawcy o klasie
Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. zdarzeniu rzecznika dyscyplinarnego, to 14 dni kalendarzowych liczone od powzięcia informacji o zdarzeniu.. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. PozdrawiamŚrednie oceny klasy z poszczegÓlnych przedmiotÓw.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymOGÓLNE UWAGI O KLASIE.. Klasa Ic liczy 23 uczniów: 8 chłopów i 15 dziewczynek.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Sprawozdanie to jedna z form pisemnych, których tworzenie ma na celu przedstawienie wydarzeń.Sprawozdanie powinno, więc zawierać dokładne informacje o danym zdarzeniu, a także opinię autora..

Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu.

Kiedy już weszliśmy do autokaru .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. a) rozwijające zainteresowania i pogłębiające wiedzę i umiejętności.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (IV-VIII SP + III G) INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?Sprawozdanie wychowawcy opisuje oczywiście konkretne działanie podjęte w danej klasie, jednakże sam "szkielet" takiego podsumowania jest podobny.. poleca 80 % 2220 głosów.. uczniowie ze 100% frekwencjĄ.. Warszawa.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. Wyprawa zaczęła się bardzo wcześnie - o godzinie 6 odbyła się zbiórka pod szkołą.. o spoŁeczeŃstwie geografia biologia chemia fizyka matematyka informatyka wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeŃstwa Średnia ocen klasy.. Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców..

Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza.

Dnia pierwszego grudnia 2019 r. nasza klasa - siódma 'A' wybrała się na wycieczkę do Warszawy.. Sprawozdanie warto zacząć od przedstawienia ogólnych informacji o wydarzeniu.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. FREKWENCJA.. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY NA RADĘ PEDAGOGICZNĄ PODSUMOWUJĄCĄ .Sprawozdanie z pracy zdalnej to nowy dokument, z którym muszą zmierzyć się nauczyciele.. Dnia pierwszego grudnia 2019 r. nasza klasa - siódma 'A' wybrała się na wycieczkę do Warszawy.. KLASA Uczniowie z frekwencją 100% z frekwencją poniżęj 50% SZKOLNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE.. funkcję wychowawcy ucznia Branżowej Szkoły z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnegoZmienia się termin na zawiadomienie o ww.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Brały w niej udział 23 osoby.. Data publikacji: 8 stycznia 2020 r. Poleć znajomemu.. Przykładowa opinia o uczniu zdolnym - szkoła ponadgimnazjalna.. Jeśli chcesz skorzystać z takiego przykładowego sprawozdania wychowawcy klasy, a także przykładowych ocen opisowych, to zapraszam na kursy online: SZCZEGÓŁY >> Sprawdzam .. Kiedy już weszliśmy do autokaru i.Opinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej..

Spędzają wspólnie czas na przerwach, ...Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Nazwa zajęć Semestr Ilość uczestników Uwagi .. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Promowani Promowani z wyróżnieniem Ukończyli szkołę Nie ukończyli szkoły Którym wyznaczono egzamin klasyfikacyjny Którym wyznaczono egzamin poprawkowy .Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .. Created Date: 1/4/2010 6:49:00 PM Company: Hewlett-Packard Company Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .- prosi o pomoc nauczyciela, kolegów/ ma trudności z proszeniem o pomoc; - pracuje wytrwale/ szybko się zniechęca, nie jest wytrwały; - wykazuje zainteresowanie, zaangażowanie/ biernie podporządkowuje się poleceniomPrzykładowe sprawozdanie.. W ciągu minionego półrocza uczyliśmy się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz poprawnej mowy i logicznego myślenia.Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).. Joanna Gontarz.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Wychowawca: Renata Hyjek..

Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.

Znam ze słyszenia Librusa i wiem, że jego serwery padły, czego szalenie współczuję, szczególnie tym, który musieli je reanimować.. Agniszka Wysocka.. Aktualne informacje o zmianach w prawie (24h/dobę) Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h ) E-szkolenia, webinaria na żywo i bazę ponad 700 narzędzi.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .. lekcje wychowawcze w klasie III Technikum: „Stop mowie nienawiści".. Szczecinek.Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Wyprawa zaczęła się bardzo wcześnie - o godzinie 6 odbyła się zbiórka pod szkołą.. Treść.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. .Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Brały w niej udział 23 osoby.. Podgląd stron.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Filmy.. lp.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 - szkoła podstawowa.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Nie za wiele wiem o systemach e-dokumentacji funkcjonującej w szkole.. Sprawozdanie ze ślubu należy napisać tak jak inne sprawozdania reportażowe, tzn. napisać gdzie, kiedy i o której ślub miał miejsce, wskazać uczestników (państwo młodzi, świadkowie, rodzice, goście), napisać kto udzielił ślubu, podać przebieg zdarzeń (prawdopodobnie: przyjazd pod kościół, wejście, msza /o czym ksiądz mówił/, przysięga /jakie były .Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze.. Dokument wzorcowy.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Klasa chętnie bierze udział w konkursach szkolnych (chemiczny, matematyczny, wiedzy pożarniczej, o patronie, historyczny, piosenki obcojęzycznej, recytatorski i literacki); zawodach sportowych oraz konkursach .INFORMACJE STATYSTYCZNE .. W pierwszym akapicie powinno zostać zapisane, jaki charakter ma wydarzenie, zostać wymieniona jego nazwa lub .Dzień dobry..Komentarze

Brak komentarzy.