Napisz streszczenie syzyfowe prace

Obydwo e państwo Borowiczowie postanowili odwieźć edynaka na mie sce.. Ośmiolatek Marcinek Borowicz udaje się z rodzicami pierwszy raz do szkoły w Owczarach .. XIX wieku.Twój wynik: 12/20 Dobrze!. Streszczenie wydarzeń w utworze.. Zaprzę-żono konie do malowanych i kutych sanek, główne siedzenie wysłano barwnym, strzy-„Syzyfowe prace" opowiadają o szkole w rosyjskim Królestwie Polskim, w której uczniowie walczą z rusyfikacją.. Stosowane jest zawsze wtedy, gdy coś komuś relacjonujemy.. Poznajemy l…


Czytaj więcej