Czy warto być ambitnym rozprawka

Zdecyduj: czy warto czytać książki i czy może to być dobrą rozrywką dla młodego człowieka?Im więcej i częściej podróżujemy, poznajemy nowych ludzi, zaznajamiamy się z odmiennymi kulturami i zwyczajami, tym bardziej jesteśmy otwarci.. Uważam, że warto stać się.Być może będziemy musieli wielokrotnie zawrócić ze względu na zmianę warunków zewnętrznych, nasze potknięcia czy nieuniknione kryzysy.. Mam wrażenie, że podobnie rzecz się ma z obroną własnych przekonań.. 2012-04-11 17:12:51 Podasz argume…


Czytaj więcej